STEM ve světě

STEM vzdělávání má v současné době zastoupení v celé řadě států. V dnešním článku se dozvíte, jak k tomuto vzdělávacímu konceptu přistupují Spojené státy americké, Velká Británie, Austrálie a Evropská Unie.

 


USA

 

K rozšíření STEM v USA hodně přispěla americká vláda, která se rozhodla investovat mnoho finančních prostředků právě do vzdělávání ve STEM oborech.

 

Bývalý prezident Barrack Obama stanovil v roce 2009 jasnou prioritu pro Spojené státy: „Během dekády se američtí studenti musí posunout z průměru na vrchol, co se týče přírodních věd a matematiky.“ Cílem této iniciativy, zvané Educate to Innovate, bylo: vybudovat seskupení CEO k využití unikátních kapacit ze soukromého sektoru (spojit vládní organizace, průmysl, neziskové organizace a další), vytrénovat 100 tisíc nových a kvalitních STEM učitelů, zvýšit investice do vědy a techniky a navýšit zapojení určitých lidí do STEM (například žen a menšin). Tato iniciativa však nesplnila očekávání.

 

V září 2017 podepsal současný americký prezident Donald Trump memorandum, které má za cíl zjednodušit přístup ke STEM vzdělávání. „Moje administrativa udělá všechno pro naše děti, obzvláště děti v méně dostupných oblastech, v ohledu poskytnutí vysoce kvalitního vzdělání v přírodních vědách, technologiích, technice a matematice.“ Donald J. Trump

 

Obecně jsou na tom Spojené státy se STEM vzděláváním velmi dobře. Funguje zde řada středních škol zaměřených přímo na STEM. Školy jsou v USA dokonce hodnoceny ve speciálním žebříčku Best STEM High Schools.

 


Velká Británie

 

Britská vláda si taktéž uvědomuje, že vzdělání ve STEM oborech je důležité pro národní ekonomiku. Vláda se zde snaží podporovat STEM vzdělání již mezi malými dětmi. Ve Velké Británii navíc figuruje řada státních, soukromých a dobrovolnických iniciativ, které také podporují rozvoj vzdělávání ve vědě a technice. Příkladem může být STEM Learning nebo WISE Campaign.

 

V listopadu 2017 byla britskou vládou zveřejněna Industrial Strategy, která je zaměřena na lokální a globální výzvy budoucnosti.


„Průmyslová strategie pomůže mladým lidem rozvíjet dovednosti důležité pro práci na vysoce placených a znalostně náročných pozicích budoucnosti … Před 200 lety to byla naše průmyslová revoluce, kterou následoval svět. Před 30 lety to byly naše tržní reformy, kterými se inspirovali ostatní. Dnes jsou naše ambice stejně vysoké. S opuštěním Evropské Unie a vydáním se novou cestou, vybudujeme Británii odpovídající budoucnosti.“ Theresa May, premiérka Velké Británie

 

V ohledu vzdělání má tato strategie tři hlavní cíle:
1) Vybudovat technický vzdělávací systém, který bude jedním z nejlepších ve světě.
2) Investovat 406 milionů liber do matematiky, digitálního a technického vzdělávání, a tím pomoci k rozvoji STEM znalostí.
3) Vytvořit nový národní rekvalifikační program, s počáteční investicí 64 milionů liber, zaměřený na digitální a stavební oblast.

 

 

Austrálie

 

V ohledu STEM je pro Austrálii důležitá strategie zvaná National STEM School Education Strategy 2016-2026. Tato koncepce je zaměřena na rozvoj matematických, vědeckých a digitálních znalostí a na rozvoj kreativního a kritického myšlení.

 

National STEM School Education Strategy má za cíl:

  • Zajistit, že všichni studenti ukončí školu se silnými základními STEM znalostmi.
  • Zajistit, že studenti budou inspirováni k tomu, aby se i v budoucnu zajímali o STEM obory.

 

Australská vláda zároveň pomáhá malým dětem. Jednou z investic je 14 milionů australských dolarů do vzdělávání 3 až 5letých dětí ve STEM. Jedná se o investici do vývoje učebních pomůcek, tréninku učitelů a navýšení příležitostí k zapojení dítěte do STEM aktivit.

 


Evropská Unie

 

V evropském kontextu se vědeckými a technickými obory zabývají různé organizace. Příkladem je organizace Scientix, která se věnuje vzdělávacím strategiím nebo STEM Alliance, která se snaží poukazovat na důležitost STEM oborů. Obě tyto organizace finančně podporuje Evropská Unie. Oblast vzdělání a přístup ke STEM vzdělávání však závisí také na samotných členských státech Evropské Unie.

 

Jedním z plánů pro Evropu je Evropská strategie chytrého růstu. Jednou ze tří hlavních priorit této strategie je „chytrý růst“, který je založen na rozvoji znalostní a inovační ekonomiky.
Na jaře 2018 byla v Evropě spuštěna vzdělávací iniciativa zvaná Digital Opportunity Traineeships, jejímž cílem je zlepšování digitálních dovedností mezi občany Evropské Unie. Tato iniciativa umožňuje účastníkům získat potřebné dovednosti díky stážím v zahraničních firmách. Důvodem spuštění tohoto projektu je problém obsadit více než 350 tisíc volných pracovních míst specialistů na digitální technologie.

 

Závěr

 

Každá země má určitá specifika, a je tedy logické, že jednotlivé státy přistupují ke STEM odlišnými způsoby. Jedna věc však státy zmíněné v článku spojuje – počítají s rostoucí poptávkou po zaměstnancích ve STEM oborech a snaží se do této oblasti investovat.

O NÁS

Pro děti od 4 do 15 let nabízíme vzdělávací kroužky v oblasti vědy a techniky – STEM. STEM je zkratka Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Provozovatel

JeduEdu.cz, z.ú.
se sídlem Na zvonici 146, Líbeznice
IČ: 08367248
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu U, vložce číslo 818

Ochrana osobních údajů

Přihlášení odběru novinek

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách a novinkách na blogu, zadejte svoji emailovou adresu níže.

Děkujeme za přihlášení

Nemusíte se obávat spamu, slibujeme!