Písmeno S v konceptu STEM

Jak už možná víte, slovo STEM je zkratkou pro čtyři obory. Dnešní článek bude zaměřen na písmeno S (Science), tedy vědu. Věda nás v dnešní době obklopuje ze všech stran a dotýká se zásadních věcí, jako jsou například bezpečnost, zdravotní péče nebo biologie. A právě pro svou důležitost je tento obor obsažen i v samotném konceptu STEM.
 

STEM je potřeba vnímat jako celek. Na našich kroužcích používáme speciální vzdělávací sady, které nabízí vzdělání ve všech čtyřech STEM oborech. To však neznamená, že nemůžeme říci, co konkrétně se dítě naučí v oblasti přírodních věd. Když se tedy zaměříme pouze na přírodní vědy, může se jednat například o zkoumání energie, síly, rychlosti nebo tření. Výuka je praktická a součástí kroužku tak může být i měření, záznam dat a následná prezentace výsledků.
 

Věda a uplatnění

 
A co může vaše dítě v oblasti vědy dělat, až vyroste? Ve vysokém školství se najde celá řada vědeckých oborů. Student se zájmem o vědu si tak při nástupu na vysokou školu může vybrat třeba biometrii, astrofyziku nebo analytickou chemii.
 

Jak vyplývá z předchozího odstavce, pod pojmem věda se neskrývají jenom známá povolání, jako je třeba lékař nebo vědec pracující v laboratoři. Dle Paula Greera, který napsal o STEM knihu (STEM Careers: A Student’s Guide to Opportunities in Science, Technology, Engineering and Maths), jsou typickým vědním povoláním astronom a pracovník v chemickém průmyslu.
 

Astronom

 
Astronomové se věnují zkoumání vesmíru. Studují původ, skladbu a pohyb nebeských těles, jako jsou hvězdy a planety. Zaměřují se na jevy ve velkých vzdálenostech od země, například na černé díry.
 

Dle zmíněné knihy existují dva hlavní druhy astronomické práce – praktická a teoretická. Praktická práce se týká navrhování a používání hvězdářských dalekohledů nebo kosmických lodí. Díky používání těchto nástrojů vznikají analýzy dat, pomocí kterých se ověřují různé teorie a poté se případně vyvíjí speciální software. Teoretická práce spočívá v používání komplexních modelů, pomocí kterých se ještě více rozvíjejí teoretické poznatky o fyzických procesech, které nastávají ve vesmíru.
 

Pracovník v chemickém průmyslu

 
Pracovníci v chemickém průmyslu se velmi dobře orientují v chemické struktuře a vlastnostech různých materiálů. Tyto znalosti dokážou aplikovat na výrobu mnoha druhů produktů. První část pracovníků v chemickém průmyslu se věnuje výzkumu a vývoji a pracuje hlavně v laboratořích. Vyvíjejí například úplně nové materiály a řada jejich práce je pouze experimentální. Druhá část pracovníků se věnuje samotné výrobě.
 

Je písmeno S v modelu STEM přeceňováno?

 
V roce 2013 byl na serveru The Atlantic vydán článek, který tvrdí, že písmeno S je v konceptu STEM přeceňováno. Podle analýzy dat z několika amerických států jsou vysoce ohodnoceny spíše povolání z oborů TEM. Ani biologické, ani chemické obory podle článku nezajišťují tak vysoké ohodnocení, jako TEM obory. Otázkou je, zda se dají tato data převést do evropské ekonomiky, která se od té americké liší. Určitě se však jedná o článek k zamyšlení.
 

STEM je navíc potřeba považovat za ucelený koncept a uvědomit si, že bez písmena S bude tento koncept těžko fungovat. Kdyby se věda ze STEM vyjmula a vznikl by koncept TEM, nebyl by využit plný potenciál jednotlivých oborů. Věda a hlavně ta teoretická je důležitý základ pro TEM obory, které ji aplikují do praxe. Jak už jsem zmínil v úvodu, věda nás obklopuje ze všech stran a do budoucna bude její znalost ještě potřebnější. Písmeno S má tedy ve STEM rozhodně své místo.
 

 

Photo by Josh Riemer on Unsplash

O NÁS

Pro děti od 4 do 15 let nabízíme vzdělávací kroužky v oblasti vědy a techniky – STEM. STEM je zkratka Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Provozovatel

JeduEdu.cz, z.ú.
se sídlem Na zvonici 146, Líbeznice
IČ: 08367248
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu U, vložce číslo 818

Ochrana osobních údajů

Přihlášení odběru novinek

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách a novinkách na blogu, zadejte svoji emailovou adresu níže.

Děkujeme za přihlášení

Nemusíte se obávat spamu, slibujeme!