Písmeno M v konceptu STEM

Dnešní článek bude zaměřen na písmeno M (Mathematics) v konceptu STEM. Když se řekne matematika, někteří lidé si vybaví základní početní operace, někteří si vybaví pokročilejší věci, jako jsou například derivace nebo integrály. A ti, kteří s matematikou ve škole bojovali, si na ni vzpomenou jako na nenáviděný školní předmět. Matematiku je však potřeba chápat v širších souvislostech, k čemuž pomáhá právě i STEM.

 

Důležitost matematiky ve STEM

 

Písmeno M hraje v konceptu STEM velmi důležitou roli. Matematiku lze totiž chápat jako jazyk, který je potřebný k navrhování nových technologií nebo porozumění, modelování a hledání nových vědeckých objevů. Stejně jako potřebujeme češtinu ke čtení a psaní knih, potřebujeme matematiku k řešení vědeckých a technických problémů. Matematika je tedy ve STEM velmi důležitým oborem, protože doplňuje ostatní písmena tohoto konceptu – S, T a E.

 

„Matematika je cesta k popsání reality a vyřešení toho, jak funguje svět. Univerzální jazyk, který se stal zlatým standardem pravdy. V tomto světě, který je stále více poháněný vědou a technologií, se matematika stává něčím ještě důležitějším, zdrojem síly, bohatství a vývoje. To znamená, že ti, kteří tímto jazykem mluví plynule, budou stát v čele pokroku. matematik Edward Frenkel, Love and Math: The Heart of Hidden Reality

 

 

Matematika ve výuce

 

V případě STEM může být matematika vyučována různými způsoby.

 

Nejmenší děti se mohou učit rozpoznávat barvy a čísla díky speciální sadě LEGO Duplo STEAM Park. Pokročilejší v oblasti matematiky je pak LEGO Duplo Matematický vlak, který děti hravým způsobem učí základy sčítání a odčítání. Děti totiž nakládají a skládají barevné kostky na vagony jeřábem a díky tomu si osvojují základní početní výkony.

 

Na středních školách se může k výuce matematiky používat například animovaná robotická hra Expedition Atlantis, ve které studenti musí provádět různé výpočty. Jedním z jejich úkolů je vypočítat, kolikrát se musí protočit kolo podvodního robotického zařízení, aby urazilo určitou vzdálenost. Do této hry jsou samozřejmě zakomponovány i úkoly spojené s vědou a technikou.

 

Popis hry Expedition Atlantis: Je rok 2023 a hluboko v oceánu byla objevena Atlantida. Na toto místo byl poslán tým těch nejlepších vědců a inženýrů a má za úkol zkoumat tyto podvodní trosky. A ty jsi jedním z nich! Použij svoje zkušenosti k řízení podvodních vozidel během této expedice do Atlantidy.

 

Dalším příkladem, jak může vypadat výuka matematiky na středních školách, je iniciativa Core Maths, která je zaměřena zvýšení zájmu o matematiku mezi studenty ve věku 16 a více let. Tato iniciativa má pomoci rozvíjet matematické dovednosti v reálném životě. Studenti se díky Core Maths zabývají například porozumění úrokových sazeb, průzkumu trhu a podobně.

 

 

Závěr

 

Písmeno M je v konceptu STEM velmi důležité. Ačkoliv může matematika na první dojem vypadat velmi abstraktně, dá se využít v řadě praktických případů. Nesmíme zapomínat ani na to, že matematika sama o sobě rozvíjí umění řešit problémy a logicky přemýšlet, a právě to je důležité pro správné porozumění vědě a technice.

O NÁS

Pro děti od 4 do 15 let nabízíme vzdělávací kroužky v oblasti vědy a techniky – STEM. STEM je zkratka Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Provozovatel

JeduEdu.cz, z.ú.
se sídlem Na zvonici 146, Líbeznice
IČ: 08367248
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu U, vložce číslo 818

Ochrana osobních údajů

Přihlášení odběru novinek

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách a novinkách na blogu, zadejte svoji emailovou adresu níže.

Děkujeme za přihlášení

Nemusíte se obávat spamu, slibujeme!