Písmeno E v konceptu STEM

Pravděpodobně už víte, že STEM je zkratkou pro čtyři obory. Dnešní článek se bude věnovat oboru Engineering, tedy technologii.

 

Co je Engineering?

 

Engineering, který se dá volně přeložit jako „technologie“, je velmi rozsáhlý pojem, jenž se dá chápat různými způsoby. V American Heritage Dictionary je definován jako: „aplikace vědeckých a matematických principů do praktických řešení, jako je design, výroba a provoz: efektivních a ekonomických struktur, strojů, procesů a systémů.“
Tato definice však zní poměrně složitě a pro základní pochopení bude stačit, když si pod pojmem Engineering představíte různé obory, které převádějí poznatky z výzkumu a vývoje do praxe. Lidé, kteří se věnují Engineeringu, se mohou zabývat například softwarovým inženýrstvím, stavebním inženýrstvím, leteckým inženýrstvím nebo chemickým inženýrstvím.

 

Proč je Engineering důležitou součástí STEM?

 

Tento obor je v konceptu STEM důležitý, protože využívá matematických, technických a vědeckých znalostí studentů, které aplikuje na reálných projektech. Bez Engineeringu by tedy STEM byl mnohem méně založený na uplatňování teoretických znalostí v praxi.

 

Studenti díky Engineeringu:

  • Využívají svých dosavadních znalostí ve vědě, matematice a technice k řešení reálných problémů
  • Zkoumají a shromažďují indicie k nalezení odpovědí na různé otázky
  • Z první ruky získávají zkušenosti, jak věda, matematika a technika pomáhá řešit problémy
  • Budují, testují a snaží se porozumět konkrétním možnostem řešení
  • Spolupracují a snaží se navzájem rozvíjet své myšlenky
  • Komunikují a brání své úvahy na základě důkazů

Engineering ve výuce

 

Ve výuce se používají různé vzdělávací pomůcky, které jsou přizpůsobeny jednotlivým kategoriím. Pro menší děti, ve věku 5 až 6 let, je určeno speciální LEGO DUPLO, pomocí kterého se učí budovat jednoduché stroje, jako je například houpačka nebo malá loďka. Větší děti, ve věku 7 až 16 let, si mohou díky speciální stavebnici od společnosti Engino například zkusit postavit dům, pyramidu nebo různé typy mostů. Stejně tak si děti mohou postavit různé typy robotů, které musí zároveň i naprogramovat. Nejedná se o jednoduché stavebnice, nad kterými děti nemusí přemýšlet. Naopak – stavebnice jsou propojeny s vědeckými a matematickými principy, a pomáhají tak rozvíjet i teoretické znalosti.

 

Uvedené pomůcky jsou pouze příkladem, který je uvedený pro představu. Ve STEM se může samozřejmě využívat i mnoha dalších způsobů.

 


Závěr

 

Písmeno E má v konceptu STEM nezastupitelnou roli. Engineering pomáhá studentům rozvíjet znalosti ve vědě, matematice a technice díky řešení reálných problémů. Pokud bychom odstranili písmeno E a vznikl by koncept STM, byl by mnohem více založen na teoretických poznatcích a takový koncept by neměl tak vysoký vzdělávací potenciál.

O NÁS

Pro děti od 4 do 15 let nabízíme vzdělávací kroužky v oblasti vědy a techniky – STEM. STEM je zkratka Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Provozovatel

JeduEdu.cz, z.ú.
se sídlem Na zvonici 146, Líbeznice
IČ: 08367248
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu U, vložce číslo 818

Ochrana osobních údajů

Přihlášení odběru novinek

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách a novinkách na blogu, zadejte svoji emailovou adresu níže.

Děkujeme za přihlášení

Nemusíte se obávat spamu, slibujeme!