Co je STEM?

STEM je koncept zaměřený na čtyři obory – přírodní vědy (Science), technologie (Technology), techniku (Engineering) a matematiku (Mathematics).
 
Pod pojmem STEM se neschovává klasický způsob vzdělávání. Tato koncepce naopak cílí na řešení výzev reálného světa a klade důraz na kritické a kreativní myšlení. K výuce se často používají různé pomůcky, které mají v samotných studentech vzbudit o zmíněné čtyři obory zájem. Jednou z oblíbených učebních pomůcek jsou například kostky od společnosti LEGO®. LEGO® vyrábí speciální STEM sady stavebnic určené pro různé věkové kategorie od malých dětí až po středoškoláky.
 

Něco málo z historie

 
O důležitosti přírodních věd, techniky, technologií a matematiky se začalo mluvit teprve nedávno. První zmínka se pravděpodobně objevila v roce 1985 v americkém magazínu Education Week, ve kterém vyšel článek o tom, že by se mělo zlepšit vzdělávání právě v těchto oborech. A to z toho důvodu, že Spojené státy americké budou do budoucna potřebovat osoby, které se v oborech vědy a techniky vyznají.
 
Samotné označení STEM však vzniklo až o 16 let později, kdy ho poprvé použila Judith A. Ramaley, bývalá ředitelka direktorátu Education and Human Resources Directorate at The National Science Foundation. Od té doby se začalo o modelu STEM více mluvit a začal se rozšiřovat po Spojených státech amerických. Postupně se pak dostal i do Evropy a dalších koutů světa.
 

Proč je STEM vzdělávání důležité

 
V poslední době se musíme stále častěji vypořádávat s vědeckými a technologickými inovacemi. Ekonomové vyspělých zemí často poukazují na to, že nevzdělanost v oblasti STEM, tedy přírodních věd, techniky, technologií a matematiky, může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti na trhu a mít nepříjemné důsledky pro budoucí rozvoj ekonomiky.
 
„Očekává se, že poptávka po pracovnících z oborů STEM (a oborů příbuzných) v EU vzroste mezi roky 2015 a 2025 o 9 procent.“
 
„V roce 2013 byla míra nezaměstnanosti ve STEM oborech v EU pouhá 2 procenta, zatímco celková míra nezaměstnanosti byla 11 procent.“
 
 Krzysztof Man, Edu-Arctic – Innovative educational program attracting  young people to natural sciences and polar research
 
Kromě toho je potřeba zmínit, že s tím, jak stále přicházejí nové technologie a inovace, se musí postupně měnit i přístup ke vzdělávání. A právě STEM přibližuje výuku reálnému životu a nahrazuje klasické a teoretické pojetí výuky vzájemným propojením všech čtyř oborů. STEM je navíc skvělý v tom, že podporuje zvídavé myšlení, týmovou spolupráci a snahu logicky nacházet řešení.
 

STEM ve školství a jako volnočasová aktivita

 
Tento vzdělávací koncept je hodně populární v USA, kde se dostává i do klasického školství, ať už se jedná o základní, střední nebo vysoké školy. Ve Spojených státech dokonce existují i školy, které jsou zaměřeny přímo na STEM. Příkladem může být Tesla STEM High School, veřejná střední škola ve státu Washington. Kromě toho je v USA poměrně široká nabídka zájmových kroužků od různých vzdělávacích společností.
 
„Věda je více než školní předmět, periodická soustava prvků nebo vlnění. Je to přístup ke světu, kritická cesta mu porozumět, objevit ho a být jeho součástí. A pak mít schopnost takový svět změnit.“ Barack Obama
 
V Česku tak daleko ještě nejsme. A proto jsme se rozhodli nabízet zájmové kroužky právě v oblasti vědy a techniky. V současné době nabízíme tyto aktivity dětem od 3 do 11 let. Naše portfolio však budeme postupně rozšiřovat a můžete se těšit i na zájmové kroužky pro starší děti a mládež. STEM vzdělávání přizpůsobujeme každé věkové kategorii tak, aby pro ni bylo zajímavé a zvládnutelné.
 
Tento způsob vzdělávání je vhodné aplikovat právě na menší děti, protože se již v ranném věku začínají vzdělávat v oblastech vědy a techniky a rozvíjí se jejich kreativní myšlení. Kromě toho mají už od malička možnost, hledat to, co by je mohlo do budoucna naplňovat. Už jako malé děti, mohou objevit to, v čem jsou výjimeční a jít si za svým snem.
 
STEM vzdělávání samozřejmě není vhodné pro každého, každý z nás je jiný a každý se nemůže učit technické obory. Jako rodič však máte možnost nechat své dítě, aby si STEM vyzkoušelo a podle jeho pocitů se rozhodnout, zda to pro něj bude dobrá volba.
 

O NÁS

Pro děti od 4 do 15 let nabízíme vzdělávací kroužky v oblasti vědy a techniky – STEM. STEM je zkratka Science, Technology, Engineering a Mathematics.

Provozovatel

JeduEdu.cz, z.ú.
se sídlem Na zvonici 146, Líbeznice
IČ: 08367248
zapsaná v rejstříku ústavů, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu U, vložce číslo 818

Ochrana osobních údajů

Přihlášení odběru novinek

Chcete-li dostávat informace o našich aktivitách a novinkách na blogu, zadejte svoji emailovou adresu níže.

Děkujeme za přihlášení

Nemusíte se obávat spamu, slibujeme!